Bảng Giá Thép Hình 2023 - Bảng Báo Giá Thép Hình Năm 2023

-
Bảng giá thép hình cập nhật 2023Cảnh giác với chiêu trò rẻ hơn thị trường món đồ Thép hình Posco
Tìm hiểu về thép hình
Phân một số loại Và Ứng Dụng Của Thép Hình
Quá Trình chế tạo Thép Hình

Bảng giá thép hình cập nhật 2023

Bảng giá bán thép hình H


Tên & Quy cách
Độ nhiều năm
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT
(Đ/Cây)
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8
12
206,4
22.500
4.644.000
Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9
12
285,6
22.500
6.426.000
Thép hình
H 150 x 150 x 7 x 10
12
378
22.500
8.505.000
Thép hình
H 148 x 100 x 6 x 9
12
254,4
22.500
5.724.000
Thép hình
H 175 x 175 x 7.5 x 11
12
484,8
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình
H 194 x 150 x 6 x 9
12
367,2
22.500
8.262.000
Thép hình
H 244 x 175 x 7 x 11
12
529,2
22.500
11.907.000
Thép hình
H 200 x 200 x 8 x 12
12
598,8
22.500
13.473.000
Thép hình
H 250 x 250 x 9 x 14
12
868,8
22.500
19.548.000
Thép hình
H 294 x 200 x 8 x 12
12
681,6
22.500
15.336.000
Thép hình
H 300 x 300 x 10 x 15
12
1128
22.500
25.380.000
Thép hình
H 350 x 350 x 12 x 19
12
1644
20.000
32.880.000
Thép hình
H 400 x 400 x 13 x 21
12
2064
20.500
42.312.000
Thép hình
H 390 x 300 x 10 x 16
12
1284
23.100
29.660.400
Thép hình
H 482 x 300 x 11 x 15
12
1368
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình
H 488 x 300 x 11 x 18
12
1536
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình
H 582 x 300 x 12 x 17
12
1644
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình
H 588 x 300 x 12 x 20
12
1812
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình
H 440 x 300 x 11 x 20
12
1488
Liên hệ
Liên hệ

Bảng báo giá thép hình I


Tên & Quy cách
Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT
(Đ/Cây)
Thép hình I 100 x 52 x 4 x 5.5
6
43
18.000
774.000
Thép hình
I 120 x 60 x 4.5 x 6.5
6
52
18.000
936.000
Thép hình
I 150 x 72 x 4.5 x 6.5
6
75
20.100
1.507.500
Thép hình
I 150 x 75 x 5 x 7
6
84
22.500
1.890.000
Thép hình
I 198 x 99 x 4 x 7
6
109,2
22.500
2.457.000
Thép hình
I 200 x 100 x 5.5 x 8
12
255,6
22.500
5.751.000
Thép hình
I 248 x 124 x 5 x 8
12
308,4
22.500
6.939.000
Thép hình
I 250 x 125 x 6 x 9
12
177,6
22.500
3.996.000
Thép hình
I 298 x 149 x 5.5 x 8
12
384
22.500
8.640.000
Thép hình
I 300 x 150 x 6.5 x 9
12
440,4
22.500
9.909.000
Thép hình
I 350 x 175 x 7 x 11
12
595,2
22.500
13.392.000
Thép hình
I 396 x 199 x 7 x 11
12
679,2
22.500
15.282.000
Thép hình
I 400 x 200 x 8 x 13
12
792
22.500
17.820.000
Thép hình
I 446 x 199 x 8 x 12
12
794,4
22.500
17.874.000
Thép hình
I 450 x 200 x 9 x 14
12
912
22.500
20.520.000
Thép hình
I 496 x 199 x 9 x 14
12
954
22.500
21.465.000
Thép hình
I 500 x 200 x 10 x 16
12
1075,2
22.500
24.192.000
Thép hình
I 596 x 199 x 10 x 15
12
1135,2
22.500
25.542.000
Thép hình
I600 x 200 x 11 x 17
12
1272
22.900
29.128.800
Thép hình
I700 x 300 x 13 x 24
12
2220
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình
I800 x 300 x 14 x 26
12
2520
Liên hệ
Liên hệ

Bảng giá bán thép hình U

Tên và Quy cách

Độ dài

(m)

Trọng lượng

(Kg)

Giá có VAT

(Đ/Kg)

Tổng giá bao gồm VAT

(Đ/Cây)

Thép hình
U 80 x 38 x 4
63118.500

573.500

Thép hình
U 80 x 39 x 4
63618.500666.000
Thép hình U 80 x 40 x 464218.500777.000
Thép hình U 100 x 45 x 363218.300585.600
Thép hình U 100 x 47 x 4,5 x 5,564218.300768.600
Thép hình
U 100 x 50 x 5
64718.300860.100
Thép hình U 100 x 50 x 565518.3001.006.500
Thép hình U 120 x 48 x 3.564218.300768.600
Thép hình U 120 x 50 x 4,765418.300988.200
Thép hình U 125 x 65 x 6 x 8680,421.0001.688.400
Thép hình
U 140 x 60 x 6
66719.8001.326.600
Thép hình U 150 x 75 x 6.512223,221.0004.687.200
Thép hình
U 160 x 62 x 6 x 7,3
68220.0001.640.000
Thép hình
U 180 x 70 x 6.3 (17kkg/m)
1220421.0004.284.000
Thép hình
U 200 x 69 x 5.4
12204Liên hệLiên hệ
Thép hình
U 200 x 76 x 5.2
12220,8Liên hệLiên hệ
Thép hình
U 200 x 80 x 7.5 x 11
12295,2Liên hệLiên hệ
Thép hình
U 250 x 78 x 6.0
12273,6Liên hệLiên hệ
Thép hình
U 250 x 80 x 9
12376,8Liên hệLiên hệ
Thép hình
U 250 x 90 x 9
12415,2Liên hệLiên hệ
Thép hình
U 280 x 84 x 9.5
12408,4Liên hệLiên hệ
Thép hình
U 300 x 90 x 9
12457,2Liên hệLiên hệ

Bảng làm giá thép hình V

Tên & Quy cách

Độ dài

(m)

Trọng lượng

(Kg)

Giá gồm VAT

(Đ/Kg)

Tổng giá tất cả VAT

(Đ/Cây)

Thép hình V 25 x 3.0li (5-6kg)6621.000126.000
Thép hình
V 30 x 3.0li (5-8,5kg)
68,520.000170.000
Thép hình V 40 x 3.0li (8-10kg)61020.000200.000
Thép hình V 40 x 4.0li (11-12kg)61220.000240.000
Thép hình V 50 x 2.0li (11-12kg)61220.000240.000
Thép hình V 50 x 3.0li (12-15,5kg)615,520.000280.000
Thép hình V 50 x 4.0li (16-18,5kg)618,518.000333.000
Thép hình V 50 x 5.0li (19-24,5kg)624,518.000441.000
Thép hình V 63 x 3.0li (22-23,5kg)623,518.000423.000
Thép hình V 63 x 4.0li (24-25,5kg)625,518.000459.000
Thép hình V 63 x 5.0li (26-29,5kg)629,518.000531.000
Thép hình V 63 x 6.0li (30-34,5kg)634,518.000621.000
Thép hình V 70 x 5.0li (28-34,5kg)634,518.500638.250
Thép hình V 70 x 6.0li (35-39,5kg)639,518.500730.750
Thép hình V 70 x 7.0li (40-43,5kg)643,518.500804.750
Thép hình V 75 x 5.0li (28-34,5kg)634,518.500638.250
Thép hình V 75 x 6.0li (35-39,5kg)639,518.500730.750
Thép hình V 75 x 7.0li (40-48kg)64818.500888.000
Thép hình V 75 x 8.0li (50-53,5kg)653,518.500989.750
Thép hình V 75 x 9.0li (54-54.5kg)654,518.5001.008.250
Thép hình V 100 x 7.0li (62-63kg)66319.0001.197.000
Thép hình V 100 x 8.0li (66-68kg)66819.0001.292.000
Thép hình V 100 x 9.0li (79-90kg)69019.0001.710.000
Thép hình V 100 x 10li (83-86kg)68619.0001.634.000
Thép hình V 120 x 8.0li (176,4kg)6176,421.5003.792.600
Thép hình V 120 x 10li (218,4kg)6218,421.5004.695.600
Thép hình V 120 x 12li (259,9kg)6259,921.5005.587.850
Thép hình V 125 x 8.0li (93kg)69321.5001.999.500
Thép hình V 125 x 9.0li (104,5kg)6104,521.5002.246.750
Thép hình V 125 x 10li (114,8kg)6114,821.5002.468.200
Thép hình V 125 x 12li (136,2kg)6136,221.5002.928.300

Cảnh giác cùng với chiêu trò rẻ hơn thị trường sản phẩm Thép hình Posco

Hiện ni ngành thép đang phát triển rất đa dạng và phong phú và đa dạng để bắt nhịp theo tiến độ cách tân và phát triển của ngành xây dựng. Những loại thép ngoài ra thép hình U, thép hình I, thép hình H hay V dần được sử dụng thịnh hành và thoáng rộng hơn vào xây dựng. Điển hình tiêu biểu vượt trội nhất là tận dụng xây nhà ở tiền chế. Trong các các một số loại thép hình, Thép hình ở trong phòng máy thêm vào Posco là lựa chọn hàng đầu của thị trường vn nói chung cũng giống như thị trường trái đất nói riêng.

Bạn đang xem: Bảng giá thép hình 2023

Tuy nhiên, cũng chính vì sự lựa chọn số 1 nên luôn luôn có rất nhiều cái tốt và dòng xấu rình tập. Nắm bắt được xu thế và nhu yếu của khách hàng hàng, có một vài đơn vị tổ chức sở hữu danh công ty đã lợi dụng về việc hiểu biết kỹ năng và kiến thức của quy cách hàng hóa đã gồm vài giải pháp lừa khách hàng hàng.


*

Lừa hòn đảo thép hình Posco bằng cách giao không nên hàng

Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các đối tượng người sử dụng này rao giá cả thép hình Posco tốt hơn những đại lý cấp cho 1 – 2 của nhà máy với tầm chênh lệch từ 500 – 1000đ/kg. Trên làm giá vẫn hiển thị rất đầy đủ thông tin cùng quy biện pháp của mặt hàng hóa; nhưng thực tiễn khi ship hàng giao hàng mỏng hơn.

Đây là 1 trong những ví dụ về ăn gian thép hình chữ I300 và I298: Thép hình chữ I 300x 150*6.5*9*12 có quy cách dày hơn so với thép hình chữ I 298*149*5.5*8*12. Chênh lệch về mặt quy cách chính vậy chúng cũng trở nên chênh lệch về phương diện số ký, cụ thể như sau:

Thép hình I300x150x6.5x9x12 có cân nặng 440.4kg/ cây lâu năm 12 mét.Còn so với thép hình I298*149*5.5*8*12 có khối lượng 384kg/ cây dài 12 mét.

=> 2 kích cỡ gần nhau chỉ chênh lệch về quy giải pháp xê xích 2mm, còn số ký kết thì chênh nhau 56.4kg/ cây.

Nhìn phổ biến khi nhìn bởi mắt thường sẽ tương đối khó để tách biệt loại như thế nào là mặt hàng I300, một số loại nào là sản phẩm I298. Chỉ lúc cân thực tiễn từng cây lên mới nhận ra rõ sự chênh lệch và gian dối này.

Đối cùng với trường vừa lòng này, khách hàng phải rất là cẩn trọng. Cần cân lại thép hình khi nhận hàng. Hoặc lựa chọn hợp tác và ký kết làm dùng kèm những solo vị cung cấp uy tín. Trách tuyệt vời nhất tình trạng này diễn ra.

Lừa hòn đảo thép xây dựng bằng phương pháp tráo trộn hàng

Thêm 1 cách giao hàng gian dối đối với thép hình nữa là tráo trộn mặt hàng với nhau. Tức là hàng có vừa đủ tem ở trong phòng máy Posco in ấn sẽ tiến hành xếp phía bên ngoài và khía cạnh trên của bó hàng. Còn mặt hàng thiếu form size sẽ được đến xen lẫn vào trong thân bó nhằm tránh tình trạng tín đồ nhận hàng chất vấn và phát chỉ ra được sự gian lận này.

Đa số đơn vị chức năng lừa hòn đảo “treo đầu dê phân phối thịt chó” đẳng cấp này hay tiến công vào sự khinh suất của khách hàng hàng. Là fan nhận hàng sẽ chỉ check bên ngoài bó của thành phầm chứ ko xé bó ra để kiểm tra bên trong.

Thủ đoạn tinh vi cùng thiếu lương tâm tương tự như tính xác thực trong khiếp doanh hướng đến những quý khách hàng chưa quan tiếp giáp kỹ được thị trường về chi phí cũng như quy cách cụ thể của từng phương diện hàng. Điều đó gây hậu quả hết sức xấu cho phần thiết kế, tác động rất cao tới sự an toàn của công trình lớn. Nếu gián trá cao độ sẽ gây ra hậu trái còn nặng trĩu nề hơn nữa, ko đủ ký kết quy phương pháp thì sẽ tác động cao đến sự chịu bền, chịu đựng lực của kết cấu.


*

Trong những ngành công nghiệp nặng nói phổ biến và ngành kỹ thuật, cơ khí hay xây dựng nói riêng thì thép hình là một sản phẩm rất mực rất gần gũi với chủ đầu tư, nhà thầu hay ngẫu nhiên người thợ nào. Thép hình là một trong thanh thép bao gồm độ nhiều năm từ 6m mang lại 12m. Thép hình có mẫu thiết kế mô phỏng các chữ mẫu như: I, U, V, H đề nghị thép hình đôi khi cũng rất được gọi là thép chữ.
Những thắc mắc thường chạm chán khi xem thêm báo giá chỉ thép hình của ông ty

Cập nhật báo giá thép hình đổi khác trong 24h qua


Gọi ngay để sở hữu báo giá bắt đầu nhất

*
Thép hình chữ H

Thép hình chữ H là một số loại thép có kết cấu hình chữ H, với sệt tính bao gồm tính cân đối cao nên kĩ năng chịu áp lực đè nén hoàn hảo.

Công dụng thép hình H:

Công dụng của thép hình H thường được sử dùng để triển khai kết cấu tòa nhà, dầm, mái giỏi cột, sản phẩm công nghệ móc, cẩu tháp,… 

Ngoài ra, kết cấu thép hình H còn có rất nhiều loại kích thước. Và các tỷ lệ khác biệt để đáp ứng tính kỹ thuật ví dụ của từng công trình. Một số loại thép hình H phổ biến hiện thời như: H100, H150, H300, H400….

Xem thêm: Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông cốt thép toàn khối, access denied

Thép hình I 

Thép hình chữ I là loại thép có dạng hình giống chữ I in hoa vào bảng chữ cái. Thép i có cấu tạo gồm 2 phần là phần ngang (phần cánh) với phần nối bụng (nối 2 cánh). Trong đó, cánh ngắn và dài bằng nhau, phần bụng dài hơn nữa cánh. 

*
Thép chữ I

Ưu điểm thép hình I là có công dụng chịu lực cao phải thường được thực hiện làm dầm chịu uốn vào xây dựng 

Bên cạnh đó, Thép hình chữ i được vận dụng kết cấu hạ tầng, đơn vị xưởng, tàu thuyền, mong đường, cột chống chịu đựng lực đến nhà xưởng…. 

Thép hình U

Thép hình chữ U là thép hình có mẫu mã giống chữ U in hoa vào bảng chữ cái. Thép hình hay còn được gọi là thép hình chữ U, tốt xà gồ chữ U, xà gồ chữ U.

*
Thép chữ U

Ưu điểm:

 Thép hình chữ U bao gồm đặc tính cứng cáp, chắc hẳn rằng và chịu lực cao. Do đó, nó tất cả độ bền cao và chịu được rung cồn mạnh.

Ứng dụng:

Thép hình chữ U được sử dụng rộng rãi để làm khung thù xe ô tô, cột ăng ten, ước đường, tô điểm trong nghành nội thất, xây dựng 

Thép hình V

Thép chữ V hay có cách gọi khác là thép góc, thép L có diện mặt cắt hình chữ V như vào bảng chữ cái 

*
Thép hình chữ V

Ưu điểm: 

Dòng thép này còn tồn tại một khả năng hoàn hảo và tuyệt vời nhất khác là chịu được tác động ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên có ánh sáng và độ ẩm cao.

Ngoài ra thép góc còn có công dụng liên kết với các dòng thép không giống để tạo nên các kết cấu cần thiết trong xây đắp và công nghiệp nặng. 

Ứng dụng: 

Thép V hay được áp dụng làm form sườn cho những tòa đơn vị lớn, nhà máy sản xuất hay trong các khu công nghiệp, kết cấu khung nhà, bên xưởng…

Thép hình chữ T

Thép hình chữ T là nhiều loại thép hình bao gồm hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ T trong bảng chữ cái.

Ưu điểm: 

Thép T có điểm mạnh trục cao, có khả năng uốn cong nhiều hơn hình chữ L, đo độ sâu cùng tính đối xứng của thép.

Ứng dụng: 

Thép T thường được áp dụng làm kết cấu kiến tạo nhà xưởng, ngành công nghiệp đóng tàu, giàn khoan, đòn cân… 

Thép hình C 

Thép hình C là nhiều loại thép được thiết kế theo phong cách có dạng văn bản C, với hai cánh tuy nhiên song cùng một thanh giữa.

Ưu điểm: Thép C được cung ứng theo technology mới, nền thép gồm cường chiều cao được che thêm một lớp kẽm phía bên ngoài giúp bảo đảm an toàn chất lượng thép kết quả hơn. Ngoài ra thép còn có khả năng chống nạp năng lượng mòn, sét sỉ tốt. 

Ứng dụng:

Thép chữ C thường xuyên được ứng dụng làm đồ gia dụng gia dụng, bên xưởng, cầu đường, tàu thuyền

Một số thương hiệu thép hình trên thị trường 

Thép hình Posco
Thép hình Á Châu
Thép hình An Khánh
Thép hình Đại Việt
Thép hình Vinaone

Lưu ý lúc chọn download thép hình giá tốt, hóa học lượng 

Chỉ định con số vật liệu và đo lường và tính toán chi phí

Dự tính chi tiêu và con số vật tư luôn là một trong những bước đặc biệt quan trọng nhất trong xây dựng. Điều này sẽ giúp đỡ doanh nghiệp mong tính được mọi đưa ra phí, trường đoản cú đó thiết kế một công trình phải chăng nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu được chất lượng công trình.

Yếu tố thời tiết

Thời tiết luôn là yếu tố cần quan tâm trước khi lên planer xây dựng. Thực tế cho thấy, trong trường phù hợp mưa bão, các chuyển động thi công trên vật tư thép phải tạm ngưng để đảm bảo an ninh cho tín đồ lao động và bớt thiểu rủi ro cho chủ đầu tư.

Kiểm tra kỹ quá trình trước khi tiến hành lắp đặt 

Đây là 1 trong trong những chú ý quan trọng nhất vì nó tác động trực tiếp đến chất lượng của bên xưởng. Câu hỏi này cần phải thực hiện cảnh giác để đảm bảo an toàn chất lượng công trình, tránh hồ hết sự cố ngoại trừ ý ước ao và bảo vệ tiến độ công việc.

Chọn nhà cung ứng thép uy tín

Lựa chọn nhà cung ứng thép hình đáng tin tưởng giúp doanh nghiệp lớn không chỉ đảm bảo an toàn nguồn gốc nguyên vật liệu mà còn giúp nâng cấp chất lượng đơn vị xưởng, cũng tương tự tiết kiệm chi phí, tăng uy tín với khách hàng.

Quy trình cấp dưỡng thép trong khi thế nào? 

Xử lý quặng – bóc tạp chất – Đúc tiếp liệu – Cán thép 

Quy trình xử lý quặng 

Quá trình cách xử lý quặng được kiểm soát điều hành rất nghiêm nhặt và nghiêm ngặt bởi trên đây là công đoạn rất quan tiền trọng. 

Các vật liệu để làm cho thép hình như: quặng sắt, quặng thiêu, quặng viên, đá vôi, than cốc…. 

Ở quá trình này, thiết bị liệu sẽ tiến hành nung ở nhiệt độ cao trong lò nung để sản xuất thành dòng sắt kẽm kim loại nóng chảy.

Quy trình bóc tạp chất: 

Sau lúc thu được dòng kim loại nóng chảy, hỗn hợp sẽ được mang tới lò nung cơ bản hoặc lò hồ quang điện để bóc tạp chất. Phụ thuộc vào mục đích, loại thành phầm muốn cung cấp mà nhà sản xuất hoàn toàn có thể cho thêm một vài kim các loại khác.

Quy trình đúc tiếp liệu: 

Sau khi được bóc tạp chất, các thành phần hỗn hợp trên đã được mang lại xưởng đúc để sinh sản thành phôi thép hoặc các sản phẩm khác tùy theo đơn để hàng.

Quy trình cán thép 

Công đoạn sau cuối là cán thép để tạo ra thành phẩm 

Những thắc mắc thường gặp khi tham khảo báo giá thép hình của ông ty

Tình hình giá thép hình bây giờ ra sao

Giá thép tính đến thời điểm hiện nay đang có xu thế giảm nhẹ. Bởi phôi thép nhập khẩu được giá tốt, chứng trạng xuất khẩu không gặp gỡ khó khăn khiến giá thép cũng giảm.