BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI PHÒNG NĂM 2016, GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 34/2018/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ biện pháp Tổ chức cơ quan ban ngành địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạmpháp điều khoản ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật unique sản phẩm,hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật tài nguyên ngày 17tháng 11 năm 2010;

Căn cứ luật pháp Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CPngày 12 tháng 6 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại dịch vụ vềhàng hóa, dịch vụ cấm ghê doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 43/2009/NĐ-CPngày 07 tháng 5 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số59/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31 tháng 12 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một vài Điềucủa Luật quality sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ sửa đổi một vài điều của Nghị định132/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CPngày 01 mon 8 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một vài điều của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CPngày 16 tháng 5 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CPngày 05 tháng 4 năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về thống trị vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CPngày 12 tháng 6 năm 2006 lí giải thi hành Luật thương mại dịch vụ về sản phẩm hóa, dịch vụcấm ghê doanh, hạn chế sale và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 43/2009/NĐ-CPngày 07 tháng 5 năm 2009 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số59/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CPngày 27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ về xử phạt phạm luật hành chính trong hoạtđộng chi tiêu xây dựng; khai thác, chế biến, khiếp doanh tài nguyên làm đồ liệuxây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; làm chủ công trình hạ tầng kỹthuật; sale bất động sản, cải tiến và phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà cùng công sở;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CPngày 29 tháng 11 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể thi hành một vài điềucủa chế độ Khoáng sản;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Báo giá vật liệu xây dựng hải phòng năm 2016

phát hành kèm theo quyết định này “Quy chế phối hợpquản lý vật liệu xây dựng trên địa phận thành phố Hải Phòng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng12 năm 2018.

Điều 3. Chánh công sở Ủy ban quần chúng thành phố, Giámđốc những Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành cấp cho thành phố; quản trị Ủy ban nhân dâncác quận, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành
Quyết định này./.

khu vực nhận: - chủ yếu phủ; - cỗ Xây dựng; - bộ Tư pháp (Cục khám nghiệm văn bản QPPL); - TT TU, TT HĐND TP; - Đoàn ĐBQH Hải Phòng; - CT, các PCT ủy ban nhân dân TP; - Như điều 3; - Sở bốn pháp; - Cổng tin tức điện tử TP; - công văn TP; - Báo Hải Phòng; - Đài PTTH Hải Phòng; - CVP, các PCVP; - những phòng: XDGTCT, KTGSTĐKT, KS, XD; - lưu lại VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Tùng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG(Ban hành kèm theo ra quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 củaỦy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy chế này pháp luật về nguyên tắc,phương thức, nội dung nhiệm vụ chủ trì và phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vịtrong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý vật liệu gây ra trên địabàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở,ngành thành phố; Ủy ban quần chúng quận, thị xã (gọi tầm thường là Ủy ban quần chúng. # cấphuyện); Ủy ban nhân dân những xã, phường, thị trấn (gọi bình thường là Ủy ban nhân dâncấp xã); các tổ chức, cá thể trong nước và nước ngoài có vận động khai tháckhoáng sản làm vật tư xây dựng; hoạt động sản xuất, tởm doanh, xuất khẩu, nhậpkhẩu vật liệu xây dựng; làm chủ chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựngvà sử dụng vật liệu xây dựng trong số công trình xây dựng trên địa bàn thànhphố tp hải phòng và các đơn vị, tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 3. Nguyêntắc phối hợp

1. Vấn đề phối hợp đảm bảo không hình ảnh hưởngđến hoạt động bình thường của những cơ quan và triển khai đồng bộ, hiệu quả, khôngchồng chéo cánh chức năng, nhiệm vụ của những sở, ngành, đơn vị chức năng theo luật pháp của phápluật.

2. Cung ứng thông tin, thực hiện báocáo, cho chủ ý theo siêng ngành, địa bàn thống trị và chịu trách nhiệm cụ thểtheo chức năng quản lý của từng cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, văn bản thông tinphải bảo đảm chính xác, đầy đủ và kịp thời.

3. Đáp ứng yêu thương cầu giải quyết và xử lý nhanh gọnthủ tục hành chính trong nghành nghề vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợicho các tổ chức, cá thể tham gia đầu tư trong chuyển động sản xuất, gớm doanh,xuất khẩu, nhập khẩu vật tư xây dựng.

4. Đảm bảo nguồn vật tư xây dựng đadạng, phong phú; đảm bảo việc phân bổ, thực hiện tài nguyên khoáng sản làm đồ dùng liệuxây dựng tiết kiệm, công dụng đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình xây dựng trên địa bànthành phố, các tỉnh bên cạnh và xuất khẩu; giao hàng phát triển tài chính - xóm hội củathành phố đính thêm với bảo đảm an toàn môi trường, cảnh sắc thành phố.

5. Nghiêm cấm hành vi tận dụng việc sửdụng thông tin, tài liệu, tài liệu do cơ sở phối hợp cung cấp để vị lợi hoặcphục vụ những mục đích phạm pháp khác.

Điều 4. Phương thứcphối hợp

1. Cơ quan nhà trì trong phạm vi, chứcnăng, nhiệm vụ của bản thân tùy theo tính chất, ngôn từ của công việc có thể áp dụngmột trong số phương thức phối hợp: lấy chủ kiến bằng văn bản; tổ chức cuộc họp;tổ chức đoàn khảo sát, điều tra; thanh tra, kiểm tra, tổ chức đoàn công tácliên ngành có tương quan hoặc tin tức trực tiếp (trong trường hợp nên thiết) đến
Thủ trưởng cơ quan phối hợp để yêu thương cầu, đề nghị thực hiện nhiệm vụ có liên quancần phối hợp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tp và pháp luật vềnội dung được giao công ty trì.

2. Cơ quan kết hợp trong phạm vi, chứcnăng, nhiệm vụ của chính bản thân mình có trách nhiệm:

a) cung ứng đầy đầy đủ thông tin, tài liệu,dữ liệu, chủ ý theo nghành chuyên môn, chuyên ngành tương quan đến công tácquản lý bên nước về vật tư xây dựng và những vấn đề có liên quan theo đề nghị củacơ quan chủ trì. Việc hỗ trợ thông tin bảo đảm trong thời hạn không thật 15ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận thấy văn phiên bản yêu cầu, trường hợp ngôn từ phối hợptheo yêu thương cầu bởi văn phiên bản khẩn, hỏa tốc, công năng lượng điện hoặc bao gồm thời hạn giao tạivăn phiên bản của cơ quan cấp trên thì buộc phải thực hiện phối kết hợp ngay trước thời hạnyêu ước của văn phiên bản đó;

b) Cử cán bộ tham gia phối hợp kịp thờikhi gồm yêu ước và chịu mọi trọng trách theo nhiệm vụ phối hợp; lúc phối hợptheo hình thức tổ chức cuộc họp hoặc lập đoàn khảo sát, đoàn công tác, điều traliên ngành thì cơ quan phối hợp phải phụ trách trước quy định và Ủy bannhân dân tp về nhiệm vụ, ý kiến của cán bộ được cử tham gia thực hiệnnhiệm vụ. Trong trường đúng theo nội dung công việc vượt quá thẩm quyền hoặc ko cóliên quan mang đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chuyên môn của cơ quan, đơn vị đượcyêu cầu phối hợp thì cơ quan, đơn vị chức năng được yêu thương cầu kết hợp phải có văn bạn dạng phảnhồi;

c) vượt thời hạn được nguyên lý tại điểma khoản này mà cơ quan liên quan không tiến hành nhiệm vụ phối hợp, thì cơ quanchủ trì quyết định việc triển khai nhiệm vụ được giao hoặc báo cáo Ủy ban nhândân thành phố để lãnh đạo thực hiện tráng lệ và trang nghiêm nhiệm vụ phối hợp.

Điều 5. Nội dungphối hợp

1. Kết hợp thực hiện những văn phiên bản quyphạm quy định về vật liệu xây dựng, các quy định về khuyến khích hoặc hạn chếđầu tư, sản xuất, khiếp doanh, sử dụng, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, khoángsản làm vật liệu xây dựng;

2. Tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệtvà làm chủ thực hiện các quy hoạch về nghành vật liệu xây dựng;

3. Thống trị chất lượng sản phẩm, hànghóa vật liệu xây dựng;

4. Thẩm định, đánh giá về công nghệ sảnxuất, unique vật liệu xây dựng; technology chế biến, unique khoáng sảnlàm vật tư xây dựng;

5. Kiểm tra và xử lý phạm luật tronglĩnh vực vật tư xây dựng.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦACÁC CƠ quan tiền TRONG VIỆC PHỐI HỢP QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điều 6. Sở Xây dựng

1. Nhà trì thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn làm chủ nhà nước về vật tư xây dựng theo tính năng nhiệm vụ cùng phân côngcủa Ủy ban quần chúng. # thành phố; soát soát, trình quản trị Ủy ban quần chúng. # thành phốxem xét, quyết định lập, điều chỉnh những quy hoạch tương quan tới lĩnh vực vật liệuxây dựng trên địa bàn thành phố đảm bảo đồng bộ, cân xứng với những Quy hoạch tổngthể về vật liệu xây dựng, phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai quật và sử dụngkhoáng sản làm vật tư xây dựng của toàn quốc và thành phố.

2. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tưkhai thác, chế biến tài nguyên làm vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu sản xuất ximăng theo phân cấp cho của cơ quan chính phủ và cắt cử của Ủy ban quần chúng thành phố.

3. Hướng dẫn, kiểm soát và tổ chức triển khai thựchiện những quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, các quy định về an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao rượu cồn trongcác hoạt động: Khai thác, chế biến tài nguyên làm vật tư xây dựng, nguyên liệusản xuất xi măng; sản xuất vật tư xây dựng.

4. Phía dẫn các quy định của pháp luậtvề gớm doanh, làm chủ chất lượng, lưu giữ thông sản phẩm hàng hóa vật tư xây dựngvà chuyển vào các công trình xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bànthành phố theo phép tắc của pháp luật.

5. Theo dõi, tổng hợp thực trạng đầutư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật tư xây dựng, nguyên vật liệu sản xuấtxi măng, tình hình sản xuất, sale vật liệu sản xuất và việc áp dụng vậtliệu thiết kế tại những công trình chi tiêu xây dựng của những tổ chức, cá nhân trênđịa bàn thành phố.

6. Phối hợp với các Sở, ngành trongcông tác thanh tra, kiểm tra, tin báo về lĩnh vực vật liệu xây dựngvà chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng triển khai thanh tra chăm ngành về nghành nghề dịch vụ vậtliệu sản xuất trên địa bàn thành phố.

Điều 7. Sở Tàinguyên cùng Môi trường

1. Phối hợp với Sở phát hành và các cơquan, đơn vị liên quan lại trong công tác làm việc lập, triển khai những quy hoạch trong lĩnhvực vật tư xây dựng trên địa phận thành phố bảo vệ đồng cỗ với quy hoạch thămdò, khai thác và áp dụng khoáng sản, Quy hoạch thực hiện đất và các quy hoạch cóliên quan.

2. Công ty trì, phối kết hợp trong công táckiểm tra hoạt động khoáng sản đảm bảo thực hiện vừa lòng quy hoạch cùng quy địnhcủa khí cụ Khoáng sản. Hàng năm, Sở khoáng sản và môi trường xung quanh kiểm tra, rà soát việcthực hiện tại quy hoạch, căn cứ vào thực tiễn phát triển kinh tế - thôn hội, lời khuyên Ủyban nhân dân thành phố việc kiểm soát và điều chỉnh danh mục khu vực thăm dò, khai quật và sửdụng khoáng sản để report Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định.

3. Phối phù hợp với các Sở, ngành trongviệc trao đổi thông tin về tình hình cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bànthành phố; kiểm tra vấn đề chấp hành những quy định về bảo vệ môi ngôi trường và các quyđịnh khác có liên quan.

4. Công ty trì kiểm soát và xử lý các tổchức, cá nhân vi phạm hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ khoáng sản, bảo đảm an toàn môi trườngvà các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Điều 8. Sở Công
Thương

1. Công ty trì, phối phù hợp với các cơ quancó tương quan tổ chức tiến hành chương trình, đề án, cơ chế chính sách, kế hoạchhỗ trợ công ty lớn công nghiệp vật liệu xây dựng: Xúc tiến yêu thương mại, triểnlãm hàng hóa và nhóm chợ về vật tư xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp không ngừng mở rộng thịtrường (trong và không tính nước) tiêu hao sản phẩm, sản xuất dựng môi trường thiên nhiên cho doanhnghiệp vạc triển.

2. Sở công thương nghiệp là đơn vị chức năng đầu mốiphối hợp với các cơ quan chức năng (theo chức năng, nhiệm vụ) thực hiện nhiệm vụquản lý thị trường trên địa bàn thành phố để tiến hành việc quản lí lý, kiểm tra,kiểm rà điều kiện hoạt động của các đại lý sản xuất, kinh doanh, việc lưuthông hàng hóa vật liệu thành lập trên thị trường; đấu tranh, chống chống các viphạm pháp luật trong chuyển động thương mại, công nghiệp thuộc lĩnh vực vật liệuxây dựng của những tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Điều 9. Sở Giaothông vận tải

Chủ trì thực hiện, kiểm tra và xử lýcác tổ chức, cá thể sản xuất, sale vật liệu thiết kế trên địa bàn vi phạmhành thiết yếu trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; xâm lăng vỉa hè, lòng lềđường, hiên chạy dài giao thông; gây bụi bẩn, mất mỹ quan mặt đường phố, quần thể dân cư.

Điều 10. Sở Kếhoạch với Đầu tư

1. Nhà trì, phối phù hợp với Sở Khoa họcvà Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở tài nguyên và môi trường hướng dẫncác chính sách của pháp luật về khuyến mãi và hỗ trợ đầu tư chi tiêu đối với những tổ chức, cánhân có dự án đầu tư chi tiêu mới, đầu tư mở rộng lớn sản xuất vật tư không nung; dự án công trình đầutư xử lý, sử dụng phế thải của các nhà trang bị nhiệt điện, xí nghiệp sản xuất phân bón hóa chất,nhà đồ vật luyện kim để làm vật liệu xây dựng; Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xâydựng khác bao gồm tính năng tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm chi phí năng lượng,thân thiện với môi trường thiên nhiên vượt trội so với chủng loại vật liệu xây dựng thuộc loại.

2. Công ty trì phối phù hợp với các sở, ngànhliên quan tổ chức triển khai đoàn soát sổ liên ngành rà soát, reviews việc thực hiện dựán đầu tư theo qui định pháp luật. Trong trường hòa hợp nhà đầu tư vi phạm, báocáo, khuyến nghị Ủy ban nhân dân tp xử lý theo quy định.

Điều 11. Sở Khoahọc và Công nghệ

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyền và
Môi trường, Sở Xây dựng, Sở kế hoạch và Đầu tứ và Ban làm chủ Khu tài chính trongcông tác đánh giá về công nghệ, làm chủ hoạt động chuyển giao technology thuộccác dự án đầu tư chi tiêu về nghành nghề vật liệu kiến thiết theo phương tiện của chế độ Chuyểngiao công nghệ và các văn phiên bản khác bao gồm liên quan.

Điều 12. Sở Tàichính

Bố trí vốn, nguồn kinh phí để hoànthành trọng trách trong vấn đề lập, thẩm định, phê duyệt các Quy hoạch nghành nghề vậtliệu xây dựng theo khả năng cân đối ngân sách sản phẩm năm; bố trí kinh tổn phí để hoànthành nhiệm vụ trong việc tổ chức triển khai kiểm tra, điều tra các hoạt động sản xuất,kinh doanh vật tư xây dựng và cai quản chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựnglưu thông trên địa bàn thành phố theo khả năng bằng phẳng ngân sách mặt hàng năm.

Xem thêm: Chữa Thoát Vị Đĩa Đệm Bằng Vật Lý Trị Liệu, Xương Khớp Quốc Tế Scc

Điều 13. Viên thuếthành phố

1. Nhà trì, phụ trách quản lý,thu các loại thuế, giá tiền và theo dõi, tổng vừa lòng tình hình tiến hành các nghĩa vụtài chủ yếu trong hoạt động đầu tư khai thác, chế biến tài nguyên làm vật dụng liệuxây dựng, vật liệu sản xuất xi-măng và những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu xây dựng trên địa phận thành phố.

2. Nhà trì, phối hợp với các sở,ngành, cơ quan tác dụng để cung ứng thông tin, đôn đốc, kiểm tra, cách xử trí nợ độngtiền thuế, giá thành và những nghĩa vụ tài thiết yếu có liên quan của những đơn vị khai tháckhoáng sản làm vật tư xây dựng, tổ chức, cá thể sản xuất, tởm doanh, xuấtkhẩu, nhập khẩu vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

3. Đôn đốc doanh nghiệp lớn thực hiệnnghĩa vụ tài thiết yếu trong hoạt động khoáng sản theo quy định; trường phù hợp chây ỳbáo cáo, khuyến cáo Ủy ban nhân dân tp xử lý theo thẩm quyền.

Điều 14. Thanhtra thành phố

1. Tiến hành thanh tra, kiểm tra việcquản lý vật liệu xây dựng trên địa phận thành phố theo lý lẽ của pháp luật
Thanh tra và pháp luật liên quan.

Tham mưu cho quản trị Ủy ban nhân dânthành phố xử lý các năng khiếu nại, tố cáo liên quan đến thống trị vật liệu xây dựngđược Ủy ban nhân dân thành phố giao theo cách thức của lao lý Khiếu nại, Tốcáo.

2. Tiến hành thanh tra trọng trách quảnlý vật tư xây dựng (trong đó có tài nguyên chưa khai quật được quy hướng làmvật liệu xây dựng) đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng những sở,ngành, đơn vị có tương quan theo phép tắc của quy định Thanh tra.

Điều 15. Ban Quảnlý Khu kinh tế tài chính Hải Phòng

1. Phối hợp với các sở, ngành trongcông tác lập, điều chỉnh những quy hoạch có liên quan; xây đắp và trình cơ quancó thẩm quyền phát hành cơ chế chế độ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mớicông nghệ, di dời địa điểm sản xuất vật liệu xây dựng vào khu quy hoạch.

2. Hướng dẫn, bình chọn và tổ chức triển khai thựchiện những quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, những quy định về an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao rượu cồn trong sảnxuất vật tư xây dựng; các quy định về gớm doanh, làm chủ chất lượng, lưuthông với đưa sản phẩm hàng hóa vật tư xây dựng vào những công trình xây dựngtrong phạm vi khu gớm tế, khu vực công nghiệp, trên địa bàn thành phố.

3. Chủ trì, phối phù hợp với các đối chọi vịliên quan thực hiện công tác chất vấn các hãng sản xuất vật liệu xây dựngtrong phạm vi khu tởm tế, khu vực công nghiệp trên địa bàn thành phố.

4. Phối hợp với Sở thi công cung cấpthông tin về tình hình hoạt động trong nghành nghề dịch vụ vật liệu xây dựng của các doanhnghiệp trên địa bàn được giao cai quản lý. Định kỳ 06 tháng, hàng năm cung cấpthông tin mang đến Sở kiến thiết về thực trạng sản xuất, sale vật liệu gây ra củacác đơn vị chuyển động lĩnh vực vật tư xây dựng trong phạm vi các khu công nghiệp,khu kinh tế để tổng hợp báo cáo Bộ thi công và Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 16. Trungtâm Xúc tiến đầu tư, yêu thương mại, phượt thành phố Hải Phòng

Chủ trì, phối kết hợp cùng Sở Xây dựng, Sở
Tài nguyên cùng Môi trường, các cơ quan có tương quan và Ủy ban nhân dân cung cấp huyệnnơi nhà đầu tư chi tiêu đề xuất thực hiện dự án, thẩm định và đánh giá hồ sơ đưa ra quyết định chủ trương đầutư so với các dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật tư xây dựng, sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa phận thành phố theo giải pháp của điều khoản đầutư 2014 và quy định khác có tương quan trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét,phê duyệt đưa ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu (riêng so với các dự án đầu tư sản xuấtvật liệu kiến thiết chủ yếu, tiến hành lấy ý kiến tham vấn của cục Xây dựng trướckhi trình Ủy ban quần chúng. # thành phố quyết định chủ trương đầu tư).

Điều 17. Cục Hảiquan tp Hải Phòng:

1. Phối hợp với Sở tạo ra và cơquan thống trị Nhà nước có tương quan trong công tác cai quản chất số lượng hàng hóa vậtliệu tạo ra xuất khẩu, nhập vào theo nguyên lý của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở kiến tạo cung cấpthông tin về tình hình hoạt động trong nghành nghề vật liệu xây dựng của những doanhnghiệp trên địa bàn thành phố. Định kỳ 06 tháng, hàng năm cung cấp cho Sở Xây dựngthông tin về chủng loại, số lượng, yêu đương hiệu, nguồn gốc và các thông tin liênquan về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa vật liệu xây dựng, nguyên liệusản xuất vật tư xây dựng, trang bị nhập khẩu ship hàng sản xuất vật tư xây dựng,để tổng hợp báo cáo Bộ xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 18. Cỗ chỉhuy lính biên phòng thành phố

1. Chủ trì, lãnh đạo các đồn Biênphòng thay chắc tình hình, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá thể có hoạt độngkhai thác, vận tải trái phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng, hàng hóa vật liệuxây dựng ko có nguồn gốc hợp pháp trên khu vực biên giới biển, chống chặn, bắtgiữ, cách xử trí theo phương tiện pháp luật.

2. Đăng ký, kiểm tra, kiểm soát và điều hành người,phương tiện, hàng hóa vật liệu thi công theo thủ tục biên phòng; phối kết hợp vớicác cơ quan công dụng trao đổi tin tức về những tổ chức, cá thể có tín hiệu viphạm pháp luật; điều tra, xác minh và đưa hồ sơ vụ bài toán vi phi pháp luậtcho phòng ban có tính năng hoặc cơ quan điều tra làm rõ, cách xử trí theo phương tiện phápluật.

3. Phối hợp với Công an thành phố, Bộ
Chỉ huy quân sự chiến lược thành phố, Cảng vụ sản phẩm hải Hải Phòng, Cảng vụ con đường thủy nội địa
Hải chống và cơ quan ban ngành địa phương trong việc thâu tóm tình hình của các tổ chức,cá nhân có vận động khai thác tài nguyên làm vật liệu xây dựng, lưu lại thông hànghóa vật liệu xây dựng trong khu vực biên giới biển nhằm ngăn chặn các hành vivi phạm pháp luật kịp thời.

Điều 19. Công anthành phố

1. Chỉ huy các solo vị công dụng cóliên quan cố kỉnh tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc gây mất an ninh trật tựtại các vị trí khai thác, chế biến, kinh doanh vật liệu xuất bản trên địa bànthành phố.

2. Chủ trì, phối phù hợp với Thanh tra Sở
Tài nguyên cùng Môi trường, thanh tra Sở Xây dựng, điều tra Sở giao thông vận tải vận tải,Cục hải quan thành phố, quản lý thị trường và bao gồm quyền các địa phương để kiểmtra, xử lý những tổ chức, cá thể có liên quan đến vận động khai thác, chế biến,tiêu thụ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, marketing các món đồ vậtliệu tạo trên địa phận thành phố phạm luật quy định pháp luật.

3. Chủ động phát hiện, điều tra, xácminh, giải pháp xử lý nghiêm những hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tráiphép, không phép; những hành vi gian lậu thương mại, mua bán hóa đối chọi chứng tự đểhợp pháp hóa việc kinh doanh vật liệu xây dừng và các hành vi vi bất hợp pháp luậtkhác.

4. Tuyên truyền, kiểm tra, phía dẫnvà xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy với cứu nạn, cứu hộ so với các cơ sởthuộc diện làm chủ hoạt cồn trong lĩnh vực vật liệu thiết kế trên địa bànthành phố.

Điều 20. Vănphòng Ủy ban quần chúng thành phố

1. Trên cơ sở đề xuất của các cơquan, ban, ngành, các đơn vị có chức năng, tổng hợp với tham mưu trình lãnh đạo Ủyban nhân dân thành phố xem xét, xử lý nhũng câu chữ thuộc thẩm quyền của Ủyban quần chúng. # thành phố. Tham vấn cho chỉ đạo Ủy ban nhân dân tp báocáo, đề xuất, con kiến nghị đối với các bộ, ngành, trung ương để phía dẫn, chỉ đạo,xử lý theo thẩm quyền.

2. Tham mưu giúp lãnh đạo Ủy ban nhândân thành phố nắm tình trạng của những cơ quan chăm môn; tổ chức tiến hành việccung cấp thông tin ship hàng chỉ đạo, quản lý điều hành của Ủy ban quần chúng. # thành phố;thông báo, truyền đạt kịp thời với theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệncác quyết định, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tp trong công tác làm việc quảnlý vật tư xây dựng; đề xuất với chỉ huy Ủy ban nhân dân thành phố các biệnpháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện.

Điều 21. Ủy bannhân dân cấp cho huyện

1. Bảo đảm an toàn tài nguyên tài nguyên chưakhai thác theo dụng cụ của khí cụ Khoáng sản.

3. Nhà trì, phối phù hợp với Sở Xây dựng,Sở giao thông vận tải vận tải, Sở Công Thương, Sở chiến lược và Đầu tư, thường trực Ban
An toàn giao thông thành phố thực hiện việc quy định khu vực, tuyến đường phố,địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, địa điểm để truất phế thải vật tư xây dựngphù hợp với quy hoạch của địa phương; thường niên có khảo sát và điều chỉnh lạicác giải pháp khu vực, tuyến đường phố, vị trí cho cân xứng với thực trạng thựctế.

4. Hay xuyên cập nhật số liệu thốngkê những tổ chức, cá nhân thực tế khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh vậtliệu tạo (số lượng, quy mô cùng chủng loại); chu kỳ hàng quý, 6tháng, hàng năm báo cáo tình hình sản xuất, sale vật liệu xây dựng trên địabàn về Sở xây đắp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tp và cỗ Xây dựngtheo phép tắc (bao gồm list hộ sale đăng ký kết cấp mới, thay đổi nộidung tởm doanh, tạm chấm dứt kinh doanh, ngừng kinh doanh, bị thu hồi giấy chứngnhận đk hộ marketing trong lĩnh vực vật liệu xây dựng).

5. Đề xuất câu hỏi xây dựng quy hoạch, bổsung quy hoạch các địa điểm được phép tập kết, trung chuyển khoáng sản làm vậtliệu xây dựng, vị trí sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng bảo vệ phù hợpvới những quy định của thành phố và điều kiện thực tiễn trên địa phận quản lý.

6. Công ty trì xử lý hoặc cử cán bộ, côngchức tham gia những đoàn thanh tra, kiểm tra những tổ chức, cá nhân hoạt động tronglĩnh vực vật tư xây dựng bao gồm hành vi vi phạm luật nhưng chưa tới mức truy cứu tráchnhiệm hình sự hoặc đưa cơ quan có thẩm quyền xử lý.

7. Tăng tốc công tác quản lý, thườngxuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá thể hoạt cồn tronglĩnh vực vật tư xây dựng tất cả hành vi vi phạm nhưng chưa tới mức truy cứu vớt tráchnhiệm hình sự hoặc gửi cơ quan tất cả thẩm quyền xử lý.

8. Định kỳ 06 tháng, thường niên báo cáotình hình sản xuất, sale vật liệu thiết kế trên địa bàn về Sở xây dựng đểbáo cáo Ủy ban nhân dân tp và bộ Xây dựng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Kiểmtra, điều tra trong chuyển động khai thác tài nguyên làm vật tư xây dựng, cáctổ chức, cá thể sản xuất, tởm doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, giữ thông đồ dùng liệuxây dựng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tại hoạt độngkhai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và các đại lý sản xuất, gớm doanh, xuấtkhẩu, nhập khẩu, lưu giữ thông vật tư xây dựng trên địa bàn thành phố đều nên chịusự thanh tra, soát sổ theo quy định này và cách thức pháp luật.

2. Vấn đề kiểm tra, thanh tra sự tuânthủ các điều kiện về khai thác tài nguyên làm vật tư xây dựng, sản xuất, kinhdoanh, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông sản phẩm hàng hóa vật tư xây dựng, quảnlý unique vật liệu xây dựng; công tác bảo vệ trật tự, an toàn và vệ sinhmôi trường của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi địa phận thành phố Hải Phòng.

3. Tổ chức kiểm tra, điều tra theo kếhoạch hoặc đột nhiên xuất khi gồm khiếu nại, tố cáo hoặc có tín hiệu vi phạm.

Điều 23. Điềukhoản thi hành

1. Sở tạo chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị chức năng liên quan liêu triển khai, khám nghiệm việc tiến hành Quy chế này;tham mưu đến Ủy ban nhân dân thành phố xử lý những hành vi vi phạm theo chức năngnhiệm vụ và điều khoản pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện ví như cóphát sinh vướng mắc, những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể liên quan phản ảnh kịp thờibáo cáo Ủy ban nhân dân tp qua Sở sản xuất để tổng hợp, trình Ủy bannhân dân tp xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cập nhật cho phù hợp./.

*

*

Tiêu đềTải vềXem
23XD: (06/01) ra mắt Chỉ số giá kiến tạo tháng 10, 11, 12 với Qúy IV trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: công bố Chỉ số giá phát hành tháng 4, 5, 6 cùng Qúy II trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: (Quý IV/2022) chào làng giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: công bố giá VLXD tháng 10 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: (13/10) chào làng Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 cùng Qúy 3 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: (Quý III/2022, kiểm soát và điều chỉnh tháng 9) công bố giá VLXD quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: (Quý III/2022) chào làng giá vật tư xây dựng quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: (Quý II/2022) ra mắt giá vật tư xây dựng quý II năm 2022 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: (Quý I/2022) chào làng giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: chào làng đơn giá bán nhân công, giá chỉ ca máy cùng thiết bị xây đắp xay dựng theo Thông tư 11.2021 cua
*
*
21XD: ra mắt chỉ số giá bán XD thang 10 11 12, quý 4 và năm 2021
*
*
21XD: (Quý IV/2021) ra mắt giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: chào làng Chỉ số giá bán VLXD Quý III năm 2022 (điều chỉnh tháng 9) trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: phía dẫn xác định và cai quản chi phí chi tiêu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: (Quý III/2021) ra mắt giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: ra mắt chỉ số giá XD mon 4, 5, 6 và quý II/2021 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: (Quý II/2021) công bố giá vật tư xây dựng quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: ra mắt Chỉ số giá bán VLXD mon 1-2-3 Quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: chào làng Giá VLXD Quy I-2021
*
*
21QLXD: (Quý IV/2020) công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2020 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
20QLXD: (III/2020) công bố Chỉ số giá vật tư xây dựng quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: (19/10) chào làng đơn giá nhân công XD; giá ca máy với thiết bị kiến tạo XD trên địa phận tỉnh
*
*
20QLXD: (Quý III/2020) ra mắt giá vật liệu xây dựng quý III năm 2020 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: ra mắt chỉ số giá sản xuất tháng 4,5,6 với quý II năm 2020
*
*
20QLXD: (II/2020) công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2020 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: công bố chỉ số giá chế tạo quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: ra mắt đơn giá Nhân công, giá ca máy chế tạo năm 2020
*
*
20QLXD: (I/2020) công bố giá vật liệu xây dựng Quý I-2020
*
*
20QLXD: trả lời lập và cai quản chi phí chi tiêu xây dựng trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
20XD: Quyết định ra mắt chỉ số giá xây dừng tháng 10, 11, 12, quý IV cùng năm 2019 trên địa bàn
*
*
9QLXD: chào làng chỉ số giá thi công tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 với quý I, II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
9QLXD: ra mắt Giá xây dừng số 01/2019
*
*
8QLXD: công bố chỉ số giá thành lập tháng 4, tháng 5, tháng 6 cùng quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
8QLXD: ra mắt chỉ số giá sản xuất tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
*
*
8QLXD: công bố chỉ số giá tạo ra tháng 1, mon 2, tháng 3 cùng quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
8QLXD: công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Phần II (03/2018)
*
*
8QLXD: công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Phần I (03/2018)
*
*
8QLXD: Công bố báo giá ca máy cùng thiết bị kiến thiết xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (03/2018)
*
*
*
*
8QLXD: chào làng chỉ số giá xây cất tháng 10, mon 11, mon 12 Quý IV với năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
*
*
*
*
Quyết Định số 69 chào làng chỉ số giá thành lập tháng 4, 5, 6 với quý II năm 2016
*
*
Quyết Định số 38 chào làng chỉ số giá kiến tạo tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2016
*
*
Quyết định số 92 công bố chỉ số giá phát hành tháng 7, 8, 9 với Qúy III năm 2016
*
*
Giá VLXD quý một năm 2013
*
*
Giá VLXD quý 2 năm 2013
*
*
Công bố giá VLXD năm 2014
*
*
Chỉ số giá xây dừng tháng 4, 5, 6 với quý II năm 2014
*
*
Định mức dự trù của bộ Xây dựng chào làng năm 2014
*
*
Công cha chỉ số giá xây cất tháng 07, tháng 08, tháng 9 và quý III năm năm trước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
Giá xây đắp Quý IV năm năm trước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
Chỉ số giá xây cất tháng 1+2+3 quý I năm 2015
*
*
Giá VLXD hai năm 2015
*
*
Giá XD mon 4, 5, 6 và quý II năm 2015
*
*
Giá XD mon 7, 8, 9 với quý III năm 2015
*
*
Giá vật tư xây dựng số 03-2015 của Liên Sở Xây dựng-Tài Chính
*
*
Giá VLXD tháng 10, 11, 12 cùng quý IV năm 2015
*
*
Giá VLXD số 01 năm 2016
*
*