Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Bố Giá Vlxd Hồ Chí Minh Năm 2022

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 14995/TB-SXD-VLXD

Thành phố hồ Chí Minh, ngày 31 mon 10 năm 2022

THÔNG BÁO

V/V CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÁNG 10/2022

Căn cứ hình thức Giá số 11/2012/QH13 ngày20 mon 6 năm 2012;

Căn cứ phương tiện Xây dựng số 50/2014/QH13ngày 18 tháng 6 năm 2014; hình thức số 62/2020/QH14 ngày 17 mon 6 năm 2020 sửa đổi,bổ sung một trong những điều của pháp luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm trước đó của chính phủ quy định cụ thể và khuyên bảo thi hànhmột số điều của điều khoản Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 mon 11 năm 2016của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày14 tháng 11 năm trước đó của chính phủ quy định cụ thể và lý giải thi hành mộtsố điều của công cụ Giá;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 mon 02 năm 2021 của chính phủ nước nhà về quản lý vật liệu xuất bản (VLXD);

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về thống trị chi phí chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Thông bốn số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng bốn năm năm trước của bộ trưởng Bộ Tài bao gồm hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm trước đó của chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một trong những điều của nguyên tắc Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày11 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài bao gồm về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Thông tư số 56/2014/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tứ số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của cục trưởng cỗ Xây dựng về phía dẫn một số nội dungxác định và cai quản chi phí chi tiêu xây dựng;

Căn cứ ra quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày thứ 8 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát hành Quy chếphối hòa hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố hồ nước Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 2409/BXD-KTXD ngày26 mon 9 năm 2018 của cục Xây dựng về một vài khó khăn, vướng mắc vào côngtác ra mắt giá VLXD trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh; Công văn số959/BXD-KTXD ngày 23 tháng 3 năm 2022 của cục Xây dựng về việc xác định, công bốgiá VLXD, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ Công văn số 697/UBND-ĐT ngày05 mon 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về vướng mắc trong công táccông cha giá VLXD trên địa bàn Thành phố; Công văn số 1180/UBND-ĐT ngày 19 tháng4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về công bố giá VLXD, chỉ số giá xây dựng,đơn giá nhân công xây dựng, giá bán ca máy cùng thiết bị thi công, giá thuê máy vàthiết bị thiết kế xây dựng trên địa phận Thành phố theo phép tắc của Nghị định số10/2021/NĐ-CP ; Công văn số 2393/VP-ĐT ngày 08 tháng bốn năm 2022 của văn phòng Ủyban nhân dân tp về việc xác định, chào làng giá VLXD, thứ công trình,chỉ số giá gây ra trên địa bàn Thành phố hồ nước Chí Minh;

Căn cứ công dụng thống nhất chủ ý củacác member Tổ công tác và Tổ giúp bài toán cho Tổ công tác công bố giá VLXD(theo văn bản đề nghị góp ý số 14716/SXD-VLXD ngày 26 mon 10 năm 2022 của Sở
Xây dựng);

Thực hiện nay công tác quản lý Nhà nước vềxây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng công bố giá VLXD và một sốvật tư thông dụng trong công trình xây dựng để triển khai cơ sở xem thêm trong việc lậpvà cai quản chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng trên địa phận Thành phố hồ nước Chí
Minh như sau:

I. Câu chữ công bốgiá

NHÓM 1. THÉP XÂY DỰNG

Nam - VNSTEEL

1.2. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức
VNSTEEL

Theo Công văn số 600/VKC-KHKD ngày 05tháng 9 năm 2022 của người sử dụng Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL.

Bạn đang xem: Giá vật liệu xây dựng thành phố hồ chí minh

1.3. Doanh nghiệp Cổ phần Thép đơn vị Bè -VNSTEEL

Theo Công văn số 416/NBS-KHKD ngày 19tháng 9 năm 2022 của công ty Cổ phần Thép nhà Bè - VNSTEEL.

Hòa vạc Hưng yên tại Bình Dương

Dương.

NHÓM 2. XI MĂNG

2.1. Trụ sở Công ty cổ phần Ximăng Hà Tiên 1 - xí nghiệp Tiêu thụ và thương mại & dịch vụ xi măng Hà Tiên 1

Theo Công văn số 973/TTDV-PHTT ngày28 mon 9 năm 2022 của trụ sở Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 - nhà máy sản xuất Tiêuthụ và thương mại & dịch vụ xi măng Hà Tiên 1.

2.3. Doanh nghiệp Cổ phần phân phát triển
Sài Gòn

Theo Công văn số 52/CV-SDC ngày 07tháng 10 năm 2021 của người tiêu dùng Cổ phần cải tiến và phát triển Sài Gòn.

Long

2.5. Chi nhánh Công ty cổ phần Ximăng Thăng Long

Theo Công văn số 32/CV/2022/CN-BHMNngày 13 mon 9 năm 2022 của trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long.

2.6. Trụ sở Công ty cp Ximăng Thủ Đô tại thành phố Hồ Chí Minh

Theo Công văn số 185/CBG ngày 27tháng 4 năm 2022 của chi nhánh Công ty cp Xi măng Thủ Đô tại thành phố Hồ
Chí Minh.

2.7. Công ty Cổ phần xi măng Công
Thanh

Theo Công văn số 330 ngày 22 tháng 12năm 2021 của chúng ta Cổ phần xi-măng Công Thanh.

2.8. Trụ sở phía Nam doanh nghiệp Cổphần xi măng Cẩm Phả

Theo Công văn số 118/CV/CNPN ngày 03tháng 8 năm 2022 của chi nhánh phía Nam công ty Cổ phần xi-măng Cẩm Phả.

2.9. Công ty Cổ phần MTV VT

Theo Công văn số 01 ngày 30 mon 9năm 2022 của công ty Cổ phần MTV VT.

NHÓM 3. VỮA

3.1. Công ty CP khai thác & Chếbiến tài nguyên Vĩ Đạt

Theo Công văn số 22/ĐNCBG-VĐ ngày 02tháng 5 năm 2022 của người tiêu dùng CP khai thác & Chế biến khoáng sản Vĩ Đạt.

3.2. Doanh nghiệp Cổ phần gạch khối Tân
Kỷ Nguyên

Theo Công văn số 74/TKN-22 ngày 27tháng 7 năm 2022 của khách hàng Cổ phần gạch men khối Tân Kỷ Nguyên.

3.3. Doanh nghiệp Cổ phần BESTMIX

Theo Công văn số BM010722/SXD ngày 27tháng 7 năm 2022 của chúng ta Cổ phần BESTMIX.

NHÓM 4. DÂY, CÁP ĐIỆN

4.1. Công ty Cổ phần dây sạc cáp điện
Việt nam (CADIVI)

Theo Công văn số 5926/CV-K.KDTT ngày16 tháng 11 năm 2021 của chúng ta Cổ phần sạc cáp điện việt nam (CADIVI).

4.2. Công ty Cổ phần Cáp năng lượng điện Thịnh
Phát

Theo Công văn số 1110A/TP ngày 01tháng 7 năm 2022 của khách hàng Cổ phần Cáp điện Thịnh Phát.

4.3. Công ty Cổ phần dây sạc cáp điện
Việt Thái

Theo Công văn số 360/2022/CV-VT ngày15 mon 6 năm 2022 của bạn Cổ phần dây cáp điện Việt Thái.

NHÓM 5. ỐNG CỐNG, CỌC BÊ TÔNG

Không có đơn vị tham gia công bố giá.

NHÓM 6. VẬT LIỆU LỢP

6.1. Công ty Cổ phần thêm vào Vậtliệu tạo ra DIC

Theo Công văn số 02/G0II-22 ngày 30tháng 6 năm 2022 của doanh nghiệp Cổ phần Sản xuất vật tư xây dựng DIC.

NHÓM 7. GẠCH KHÔNG NUNG

7.1. Doanh nghiệp Cổ phần gạch ốp khối Tân
Kỷ Nguyên

Theo Công văn số 74/TKN-22 ngày 27tháng 7 năm 2022 của công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên.

7.2. Công ty Cổ phần vật liệu xanh
Đại Dũng

Theo Công văn số Q3-4.2022/CBG-SXDngày 01 tháng 7 năm 2022 của chúng ta Cổ phần vật tư xanh Đại Dũng.

7.3. Doanh nghiệp Cổ phần support Thiếtkế - sản xuất Lê Hùng

Theo Công văn số 3/CBG/2022 ngày 28tháng 6 năm 2022 của khách hàng Cổ phần tứ vấn kiến tạo - phát hành Lê Hùng.

NHÓM 8. VẬT LIỆU ỐP LÁT

8.2. Doanh nghiệp Cổ phần Thạch Bàn Sài
Gòn

Theo Công văn số02.22/DNCBG-TPHCM-TBSG ngày 16 mon 5 năm 2022 của khách hàng Cổ phần Thạch Bàn
Sài Gòn.

8.3. Doanh nghiệp Cổ phần kinh doanh gạchốp lát Viglacera

Theo Công văn số 01/VIKD-DA ngày 25tháng 3 năm 2022 của công ty Cổ phần marketing gạch ốp lát Viglacera.

NHÓM 9. ĐÁ

9.1. Công ty Cổ phần Tân Cang

9.2. Đá xây dựng tìm hiểu thêm giá thịtrường theo report tình hình giá của thành phố Thủ Đức và những quận - huyện

Theo Phụ lục 1 đi cùng Thôngbáo này.

NHÓM 10. CÁT

10.1. Công ty Cổ phần Tân Cang

10.2. Cát xây dựng tham khảo giáthị ngôi trường theo báo cáo tình hình giá của thành phố Thủ Đức và các quận - huyện

Theo Phụ lục 2 đi kèm Thôngbáo này.

NHÓM 11. COFFA

Không có đơn vị chức năng tham gia công bố giá.

NHÓM 12. BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

12.1. Doanh nghiệp Cổ phần Công trình
Giao thông dùng Gòn

Theo Công văn số 348/CTGTSG ngày 19tháng 7 năm 2022 của người tiêu dùng Cổ phần công trình xây dựng Giao thông sử dụng Gòn.

Giao thông T&T.

NHÓM 13. NHỰA ĐƯỜNG NHŨ TƯƠNG

13.1. Công ty Cổ phần Công trình
Giao thông sài Gòn

Theo Công văn số 348/CTGTSG ngày 19tháng 7 năm 2022 của bạn Cổ phần công trình Giao thông sài Gòn.

M.T.T - chi nhánh tỉnh Bình Dương

Dương.

NHÓM 14. BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM (bêtông trộn sẵn)

14.1. Doanh nghiệp Cổ phần Bê tông Fi
COPan-United

Theo Công văn số Fi
COPan
U/GBT/02-2022ngày 01 mon 10 năm 2022 của người tiêu dùng Cổ phần bê tông Fi
CO Pan-United.

NHÓM 15. TRỤ ĐÈN

Minh.

15.2. Chi nhánh tp sài gòn - Công ty
Cổ phần Slighting Việt Nam

Theo Công văn số 032/CV-SLT ngày 29tháng 4 năm 2022 của đưa ra nhánh tp sài thành - công ty Cổ phần Slighting Việt Nam.

15.3. Công ty Cổ phần Cơ Khí Điện
Lữ Gia

Theo Công văn số 17/CV-LGC ngày 02tháng 3 năm 2022 của khách hàng Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia.

NHÓM 16. VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

16.1. Doanh nghiệp Cổ phần Sản xuất
Thương mại Liên Phát

Theo Công văn số 221001-1/CV-LP ngày01 mon 10 năm 2022 của người tiêu dùng Cổ phần Sản xuất dịch vụ thương mại Liên Phát.

NHÓM 17. RỌ ĐÁ

17.1. Công ty Cổ phần Sản xuất
Thương mại Liên Phát

Theo Công văn số 22100M/CV-LP ngày 01tháng 10 năm 2022 của người sử dụng Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Liên Phát.

NHÓM 18. SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI

Không có đơn vị chức năng đã thực hiện chứng nhậnhợp quy, đk hồ sơ ra mắt hợp quy phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật giang sơn vềgiới hạn các chất chì trong sơn QCVN 08:2020/BCT tham gia ra mắt giá.

NHÓM 19. TẤM THẠCH CAO

Không có đơn vị chức năng tham gia ra mắt giá.

NHÓM 20. ỐNG NHỰA

NHÓM 21. BÓNG ĐÈN VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN

Nam.

Xem thêm: Tấm Xi Măng Giả Gỗ Scg Smartwood, 5 Lý Do Bạn Nên Chọn

Minh.

21.6. Bỏ ra nhánh thành phố sài gòn - Công ty
Cổ phần Slighting Việt Nam

Theo Công văn số 032/CV-SLT ngày 29tháng 4 năm 2022 của bỏ ra nhánh tp sài gòn - doanh nghiệp Cổ phần Slighting Việt Nam.

NHÓM 22. CỬA

Không có đơn vị tham gia chào làng giá.

NHÓM 23. KÍNH XÂY DỰNG

Không có đơn vị tham gia ra mắt giá.

NHÓM 24. MÀNG PHẢN QUANG

NHÓM 25. VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN KHÁC

25.1. Công ty Cổ phần Khoa học
Công nghệ Việt Nam, tên viết tắt là BUSADCO (hệ thống hố ga, kè bê tông, hào kỹthuật)

Theo Công văn số 110/CV-KHCNVN ngày01 tháng 10 năm 2022 của doanh nghiệp Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam.

25.2. Công ty Cổ phần BESTMIX

Theo Công văn số BM010722/SXD ngày 27tháng 7 năm 2022 của bạn Cổ phần BESTMIX.

II. Một số trong những nộidung yêu cầu lưu ý

1. Văn bảncung cấp tin tức giá, đi kèm bảng niêm yết giá bán sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa của cácdoanh nghiệp sản xuất, marketing nêu trên được chào làng kèm theo thông báo này,hiện được đăng sở hữu trên Trang tin tức điện tử của Sở thi công theo địa chỉhttps://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/home (mục thông tin chuyên ngành - vật liệu xây dựng -Công ba giá vật tư xây dựng), theo biện pháp tại Điều 8 quy định phối hợpthực hiện chào làng giá VLXD bên trên địa bàn tp hcm được phát hành kèmtheo ra quyết định số 15/2018/QĐ-UBND .

2. Giácông ba nêu trên được xác minh và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sảnxuất, marketing cung cấp, đồng thời có xem thêm giá thị trường; chưa một số loại trừcác khoản tách khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinhdoanh.

3. Giácông bố của các loại thiết bị liệu thịnh hành nêu bên trên là giá dùng làm tham khảo trongviệc lập và làm chủ chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh, không dùng để làm thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán giá cả phải thựchiện tương xứng theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Tổ chức,cá nhân tương quan khi sử dụng thông tin về giá vật tư để lập và làm chủ chiphí đầu tư xây dựng công trình:

- ngôi trường hợp vật tư xây dựng chưacó trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không tương xứng thì giá vật tư xây dựngđể xác minh giá xây dừng công trình thực hiện theo chỉ dẫn tại điểm b khoản 3Điều 9, điểm 1.2.1 khoản 1.2 mục I Phụ lục IV Thông bốn số 11/2021/TT-BXD .

- khích lệ lựa chọn vật tư xâydựng tiết kiệm chi phí tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm chi phí năng lượng, gần gũi môi trườngkhi lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi, thiết kế xây dựng với xác định giá thành đầutư sản xuất cho công trình, dự án công trình nhưng phải bảo vệ hiệu quả chi tiêu và đáp ứngyêu cầu của dự án theo hiện tượng tại điểm c khoản 3 Điều 9 Thông bốn số11/2021/TT-BXD .

- ngôi trường hợp dự án có yêu thương cầu cần sửdụng vật tư xây dựng sệt thù, không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vậtliệu nhập khẩu thì phải thuyết minh cụ thể trong báo cáo nghiên cứu vớt tiền khảthi, report nghiên cứu giúp khả thi, report kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiếtkế xây đắp theo nguyên tắc tại điểm d khoản 3 Điều 9 Thông tứ số 11/2021/TT-BXD .

- Phải trọn vẹn chịu nhiệm vụ khilựa chọn sử dụng tin tức giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu đựng trách nhiệmquản lý ngân sách đầu tứ xây dựng theo như đúng quy định của chính sách Xây dựng số50/2014/QH13 ngày 18 mon 6 năm 2014, công cụ số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của giải pháp Xây dựng và những quy định hiện tại hànhcó liên quan.

- Khi các đơn vị triển khai khảo sát,xác định vị vật liệu; đề nghị để ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu ước vềchất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật theo công cụ của
Luật quality sản phẩm, hàng hóa, cách thức Tiêu chuẩn và quy chuẩn chỉnh kỹ thuật.

- liên tục rà soát, báo cáo và đềxuất Sở Xây dựng update các các loại VLXD nhà yếu, thiết bị công trình phổ biếnvào hạng mục để xem xét công bố giá; các khó khăn, vướng mắc, khuyến nghị giảipháp, kiến nghị (nếu có), và để được hướng dẫn, hoặc tổng hợp report Bộ Xây dựngtháo gỡ kịp thời, theo yêu cầu tại Công văn số 959/BXD-KTXD ngày 23 tháng 3 năm2022 của cục Xây dựng.

5. Theoquy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tứ số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm2019 của cục Xây dựng: “Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập vào hànghóa VLXD đã được cấp cho Giấy ghi nhận hợp quy tương xứng QCVN 16:2014/BXD, QCVN16:2017/BXD và Giấy chứng nhận còn hiệu lực hiện hành sẽ được phép áp dụng Giấy hội chứng nhậnhợp quy và dấu phù hợp quy cho đến khi hết hiệu lực thực thi của Giấy chứng nhận đó”. Dođó, một trong những thông tin về quality sản phẩm, hàng hóa trong văn bạn dạng cung cấpthông tin giá của các doanh nghiệp sản xuất, sale nêu trên vẫn còn đấy áp dụng
QCVN 16:2017/BXD vị giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực.

6. Đối vớicác loại vật tư chống cháy, các đơn vị cần lưu ý xem xét, reviews theo cácyêu mong kỹ thuật của Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn về an ninh cháy mang lại nhà vàcông trình QCVN 06:2020/BXD và các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng được việndẫn vào quy chuẩn, theo lý lẽ của luật pháp về chống cháy và chữa cháy.

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân thànhphố Thủ Đức và các quận - huyện

- bảo trì tổ chức việc tích lũy thôngtin, report tình hình giá thị trường cho Sở Xây dựng so với các loại VLXD phổbiến và đa phần trên địa phận định kỳ trước ngày 05 hàng tháng hoặc độtxuất (khi gồm yêu cầu, chỉ huy của cỗ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố) với chịutrách nhiệm về tính đúng chuẩn của thông tin báo cáo, để kịp thời ra mắt giá địnhkỳ hàng tháng theo nguyên tắc tại Khoản 3 Điều 24 Quy chế phối hợp thực hiện tại côngbố giá chỉ VLXD trên địa bàn tp.hcm được phát hành kèm theo Quyết địnhsố 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến chỉ đạo của cỗ trưởng
Bộ gây ra tại buổi họp với Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 07 mon 7 năm 2022 với điểmb khoản 1 Công văn số 959/BXD-KTXD ngày 23 mon 3 năm 2022 của bộ Xây dựng vềviệc xác định, chào làng giá VLXD, thứ công trình, chỉ số giá xây dựng: “...Đốivới những loại vật liệu chủ yếu, có dịch chuyển nhiều, tổ chức triển khai xác định, công bốgiá VLXD hàng tháng, đáp ứng nhu cầu yêu cầu thống trị chi phí đầu tư xây dựng, thích hợp đồngxây dựng, trên địa phận theo đúng nguyên lý của pháp luật”.

Hiện nay, Sở phát hành chưa nhấn đượcbáo cáo tình hình giá VLXD mon 10/2022 của Ủy ban dân chúng Quận 1, Quận 6, Quận11, thị trấn Hóc Môn, thị trấn Củ đưa ra và huyện đề nghị Giờ.

- thường xuyên rà soát, report và đềxuất Sở Xây dựng cập nhật các các loại VLXD chủ yếu, thiết bị công trình phổ biếnvào danh mục để coi xét ra mắt giá; những khó khăn, vướng mắc, khuyến cáo giảipháp, ý kiến đề nghị (nếu có), sẽ được hướng dẫn, hoặc tổng hợp report Bộ Xây dựngtháo gỡ kịp thời, theo yêu cầu tại Công văn số 959/BXD-KTXD ngày 23 tháng 3 năm2022 của bộ Xây dựng.

8. Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất,kinh doanh các loại vật liệu được chào làng giá

Chịu trách nhiệm tiến hành theo quy địnhtại Điều 25 Quy chế phối hợp thực hiện ra mắt giá VLXD trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh được phát hành kèm theo ra quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy bannhân dân Thành phố:

- cung cấp đầy đủ tin tức về hoạt độngsản xuất, khiếp doanh, giá bán và chất lượng sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa theo cách thức phápluật khi cơ quan quản lý Nhà nước gồm yêu cầu và phụ trách trước pháp luậtvề tính đúng đắn của thông tin đã cung cấp.

- thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức,cá nhân sản xuất, marketing theo quy định điều khoản về hoạt động doanh nghiệp,thương mại, giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, unique sản phẩm, hàng hóavà những quy định khác có liên quan.

- ko vi phạm các hành vi bị cấmtrong chuyển động sản xuất và kinh doanh sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa theo luật pháp luật.

Trong quy trình thực hiện, nếu tất cả khókhăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất báo cáo, đề xuất, ý kiến đề xuất về Sở xây dừng (Phòng
VLXD, số điện thoại cảm ứng thông minh 39.327.547 (số nội bộ 748, 749)) hoặc cơ quan quản lý Nhànước gồm thẩm quyền để được xem như xét, lý giải thực hiện./.

vị trí nhận: - cỗ Xây dựng; - những Sở ngành liên quan; - ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và những quận - huyện; - Quatest 3; - người đứng đầu Sở (để báo cáo); - Tổ công tác, Tổ góp việc; - P.KTXD; P.TĐDA; P.HTKT; P.QLCLCTXD; - VPS (để đăng tải); - Lưu: VT, VLXD / 12b. Đính kèm: Phụ lục. TTTV, NTHH.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Huỳnh Thanh Khiết

PHỤ LỤC 1

CÔNG BỐ GIÁ ĐÁ THAM KHẢO GIÁ THỊ TRƯỜNGTHEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VÀ CÁC QUẬN -HUYỆN(đính kèm thông báo số 14995/TB-SXD-VLXD ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Sở
Xây dựng)

NHÓM 9. ĐÁ XÂY DỰNG

STT

Khu vực

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật, quy cách

Giá chưa xuất hiện thuế VAT (đồng / m3)

Xuất xứ, nhãn hiệu

Nguồn thu thập thông tin

Ghi chú

Đá 1x2

Đá 4x6

Tháng 10

Tháng 10

1

Thành phố Thủ Đức

381.818

272.727

Giá tại con đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, tp Thủ Đức

2

Quận 4

310.000

Giá tại đường Tôn Thất Thuyết phường 4, quận 4; loại đá đen; chưa tính giá vận chuyển.

3

Quận 5

370.000

450.000

Giá tại con đường Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 5: đá 1x2 đen, đá 4x6 xanh

4

Quận 6

410.000

Hóa An

Giá tại đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 6

350.000

Châu Đốc, Hóa An

Giá tại con đường Lò Gốm, con đường Minh Phụng, Phường 9 và mặt đường số 22, Phường 22, Quận 6

5

Quận 7

518.000

430.000

Giá tại mặt đường Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7

6

Quận 8

460.000

450.000

Giá tại mặt đường Dương Bạch Mai, Phường 5, q.8 (giá lẻ, loại đá đen)

7

Quận 10

Đá đen: 380.000

480.000

Giá tại con đường Nguyễn tè La, Phường 5, Quận 10

Đá Biên Hòa: 500.000

8

Quận 12

360.000

350.000

Đồng Nai

Giá tại con đường TTH21, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12; đá 1x2 đen

9

Quận Phú Nhuận

Đá đen: 318.182

290.909

Giá tại mặt đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận

Đá xanh: 336.364

Hóa An

10

Quận Bình Thạnh

350.000

380.000

Giá tại mặt đường Trần Bình Trọng, Phường 5, quận Bình Thạnh

11

Quận Tân Bình

500.000

450.000

Giá tại con đường Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình

12

Quận Tân Phú

680.000

670.000

Đồng Nai

Giá tại mặt đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú

13

Quận Bình Tân

500.000

445.000

Đồng Nai

Giá tại đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; các loại đá xanh.

14

Quận gò Vấp

Đá xanh: 650.000

580.000

Tân Cang

Giá tại con đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận đụn Vấp

Đá đen: 400.000

Tân Cang

15

Huyện Bình Chánh

454.545

400.000

Giá tại ấp 4, làng Bình Lợi, huyện Bình Chánh; một số loại đá xanh; giao tại vựa

16

Huyện bên Bè

Đá xanh: 480.000

Thường Tân

Giá tại đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2. Xã Long Thới, huyện đơn vị Bè.

Đá đen: 350.000

Đá xanh: 350.000

Thường Tân

Giá tại mặt đường Phạm Hữu Lầu, ấp 4, làng mạc Phước Kiển, huyện bên Bè

Ghi chú:

Theo hướng dẫn tại văn bản số2409/BXD-KTXD ngày 26 tháng 9 năm 2018 của cục Xây dựng: “Bộ thiết kế thống nhấtvới khuyến nghị của Sở Xây dựng tp.hcm về việc thực hiện công bố giáđối với các sản phẩm vật liệu xây dựng tính chất là khoáng sản. Đối với hầu như vậttư, vật tư xây dựng khó khăn thu nhập thông tin giá thị trường, hoàn toàn có thể thực hiệncông tía giá tại địa điểm sản xuất, sale sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng(chưa tính cự ly vận chuyển) như nêu trên văn bản số 8831/SXD-VLXD”

PHỤ LỤC 2

CÔNG BỐ GIÁ ĐÁ THAM KHẢO GIÁ THỊ TRƯỜNGTHEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VÀ CÁC QUẬN -HUYỆN(đính kèm thông tin số 14995/TB-SXD-VLXD ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Sở
Xây dựng)

NHÓM 10. CÁT XÂY DỰNG

STT

Khu vực

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách

Giá chưa tồn tại thuế VAT (đồng / m3)

Xuất xứ, nhãn hiệu

Nguồn tích lũy thông tin

Ghi chú

Cát xây tô

Cát bê tông

Cát san lấp

Tháng 10

Tháng 10

Tháng 10

1

Thành phố Thủ Đức

318.182

409.091

272.727

Giá tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, tp Thủ Đức

2

Quận 4

290.000

Hồng Ngự

Giá tại con đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4; không tính giá chỉ vận chuyển.

3

Quận 5

370.000

420.000

Giá tại mặt đường Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 5

4

Quận 6

290.000

300.000

Châu Đốc

Giá tại mặt đường Lò Gốm, Phường 9. Quận 6

220.000

Tân Châu

Giá tại đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6

5

Quận 7

Cát bê tông modul độ mập 2-2,5mm, lượng hạt bé dại hơn 0,14mm ≤10%; mèo xây tô modul độ lớn 1-2mm, lượng hạt nhỏ tuổi hơn 0,14mm ≤20%

420.000

520.000

295.000

Giá tại mặt đường Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7

6

Quận 8

Cát bê tông modul độ khủng 1.8, cát xây đánh modul độ béo 1.2

400.000

480.000

330.000

Giá tại con đường Lê Quyên, Phường 5, q.8 (bán lẻ)

7

Quận 10

500.000

240.000

Giá tại con đường Nguyễn tiểu La, phường 5, quận 10.

420.000

Giá tại mặt đường Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10

8

Quận 12

390.000

430.000

220.000

Đồng Nai

Giá tại con đường TTH21, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

9

Quận Phú Nhuận

272.727

300.000

Giá tại đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, quận Phú Nhuận

10

Quận Bình Thạnh

430.000

Giá tại mặt đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, quận Bình Thạnh

11

Quận Tân Bình

Cát bê tông modul 2.0, mèo xây tô modul 1.5

400.000

450.000

350.000

Giá tại con đường Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình

12

Quận Tân Phú

530.000

710.000

470.000

Đồng Nai, Tân Châu

Giá tại mặt đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú

13

Quận Bình Tân

382.000

430.000

268.000

Giá tại đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân

14

Quận đụn Vấp

Cát bê tông modul > 2mm, cat xây đánh modul 0,7-2mm

350.000

550.000

Cát xây đánh hiệu Hồng Ngự

Giá tại đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận đống Vấp

15

Huyện Bình Chánh

363.636

427.273

254.545

Giá tại ấp 4, làng Bình Lợi, thị xã Bình Chánh; giao tại vựa

16

Huyện công ty Bè

Cát bê tông tế bào đun 1.8+, cát xây tô mô đun 1.4+

350.000

410.000

Vũng Tàu, Đồng Nai

Giá tại con đường Nguyễn Bình, ấp 3, thôn Phú Xuân, huyện công ty Bè

Ghi chú:

Theo khuyên bảo tại văn bạn dạng số2409/BXD-KTXD ngày 26 tháng 9 năm 2018 của cục Xây dựng: “Bộ xây dừng thống nhấtvới khuyến cáo của Sở Xây dựng tp.hcm về bài toán thực hiện ra mắt giáđối cùng với các sản phẩm vật liệu xây dựng tính chất là khoáng sản. Đối với phần lớn vậttư, vật liệu xây dựng khó thu nhập thông tin giá thị trường, rất có thể thực hiệncông ba giá tại vị trí sản xuất, marketing sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa vật liệu xây dựng(chưa tính cự ly vận chuyển) như nêu tại văn bản số 8831/SXD-VLXD”.

Tải file công bố Giá VLXD tp hcm năm 2022

Để sở hữu giá vật tư xây dựng trên địa phận Hồ Chí Minh năm 2022 new nhất.

Các bạn vui mắt tải tệp tin báo giá chi tiết TẠI ĐÂY

Giá vật tư xây dựng phát hành làm cơ sở khẳng định và lập dự toán xây dựng dự án công trình trên địa bàn

Xác định giá vật liệu tại thời khắc lập dự trù . Giá tại điểm buôn bán nơi hỗ trợ hoặc tại mỏ vị trí sản xuất

Chưa bao gồm giá vận chuyển tới chân công trình xây dựng thi công

Hướng dẫn lập dự toán Hồ Chí Minh năm 2022 xem TẠI ĐÂY


Đơn giá bán nhân công xây dựng tphcm năm 2022

Thành phố hồ Chí Minh

Địa bàn quanh vùng xây dựng công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

Khu vực 1 gồm : các Quận, huyện Củ Chi, Hooc Môn, Bình Chánh, công ty Bè
Khu vực 2 có : huyện cần Giờ

Bảng giá ca đồ vật thiết bị tp.hcm năm 2021

Bảng giá ca máy cùng thiết bị thiết kế xây dựng thành phố hồ chí minh năm 2021. Làm cho cơ sở khẳng định giá ca máy xây đắp => xác minh và quản lý chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng thành phố

Căn cứ xác minh giá ca máy thành phố hồ chí minh gồm

3. Nguyên giá chỉ ca sản phẩm theo Thông tứ 113/2021/TT-BXD

4. Giá cả nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và tập đoàn điện lực Việt Nam

Hướng dẫn lập dự trù tp sài gòn năm 2021

Để lập dự toán trên địa bàn tp.hcm cần xác định giá nhân lực và bảng giá ca máy

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng tp hcm năm 2021

4. Thông bốn 11/2021/TT-BXD của bộ xây dựng cai quản chi phí đầu tư xây dựng

*
*

Mọi vướng mắc trong quy trình lập dự trù trên địa phận thành phố hồ nước Chí Minh. Vui mừng liên hệ shop chúng tôi để được tứ vấn cung ứng trực tuyến đường theo điện thoại tư vấn 0965635638

Tổng hợp đối chọi giá nhân công xuất bản năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tp.hồ chí minh năm 2020 Xem trên đây

Mua phần mềm dự toán Eta phiên bản quyền tại hồ nước Chí Minh contact Mr Duy 0965635638

Tổng hợp 1-1 giá nhân công kiến thiết năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem trên đây

Tổng hợp đối chọi giá nhân công thành lập năm 2021

Video giải đáp lập dự toán tp hcm năm 2021 Xem tại đây


Cập nhật trong ra mắt báo giá chỉ VLXD tp hồ chí minh năm 2022

Tải file thông báo giá vlxd thành phố hồ chí minh tháng một năm 2022 TẠI ĐÂY

Tải file thông tin Giá VLXD tp.hồ chí minh Quý II năm 2022 TẠI ĐÂY

Giá vlxd hcm tháng 7 năm 2022

Tải file thông tin giá vlxd tp hcm tháng 8 năm 2022

Tải file thông tin giá vlxd tp.hồ chí minh tháng 9 năm 2022

Tải file thông tin giá vlxd tp.hcm tháng 10 năm 2022

Tải file thông tin giá vlxd tp.hcm tháng 11 năm 2022

Tải file thông tin giá vlxd thành phố hồ chí minh tháng 12 năm 2022

Mức giá bán vật tứ trong thông tin giá đồ dùng liệu tp.hcm chưa bao gồm thuế giá chỉ trị gia tăng ( thuế VAT). Là mức giá tại nơi phân phối hoặc nơi cung cấp chưa bao gồm giá cước chuyên chở tới chân công trình

Giá vật liệu trong công bố là mức ngân sách phổ biến đổi tại trung tậm những quận, huyện. Để những đơn vị tham khảo trong quá trình lập dự toán trên địa bàn

Mua ứng dụng dự toán Eta tp HCM tương tác Mr Duy 0965635638

Xử lý chuyến qua Nghị định 10/2021/NĐ-CP về cai quản chi phí đầu tư xây dựng của bao gồm phủ XEm trên đây

Tổng hợp đối kháng giá nhân công tạo ra năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh tp XEM TẠI ĐÂY