Cấu Trúc Stop &Amp; Go Hotel Đà Lạt, Changi Airport T4

-

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ Cambridge.

Bạn đang xem: Stop & go hotel đà lạt

Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


to tell your bank not to giảm giá with a cheque that you have written, so that the money is not paid from your bank account
the act of stopping an activity, or the state in which someone or something is not moving or active anymore:
stop production/publication/trading The board obtained an injunction to lớn stop publication of the documents.
stop sb (from) doing sth to lớn stop borrowers switching to another lender once the discount period is over, banks apply a hefty charge.
The company"s flexible pension plan allows women khổng lồ suspend contributions if they stop work lớn have a family.
an instruction lớn a bank or other financial organization khổng lồ not pay any money from your trương mục when a cheque, card, etc. Is used:
*

*

*

*

trở nên tân tiến Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press cai quản Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verify
Errors

message

Cấu trúc stop là trong số những điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh, có thể đi với “to V” hoặc “V_ing”. Để tìm nắm rõ hơn về kiểu cách dùng cấu trúc này, hãy thuộc ELSA Speak xét nghiệm phá nội dung bài viết dưới đây.

Stop trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Theo Cambridge Dictionary, stop vừa là danh từ, vừa là đụng từ.


*

Stop /stɑːp/ ở dạng rượu cồn từ tức là “dừng lại, xong lại”. Theo sau rượu cồn từ stop có thể là “to V” hoặc “V_ing”, tùy vào mục tiêu của bạn nói.

Ví dụ:

She stopped to pick up the letter that she’d dropped. (Cô ấy dừng lại để nhặt lá thư nhưng cô sẽ đánh rơi.)She stopped playing tennis lớn go home. (Cô ấy xong xuôi chơi tennis nhằm về nhà.)

Trong lúc đó, stop /stɑp/ dạng danh từ có nghĩa là “sự hoàn thành lại, sự ngừng lại” hoặc “bến đỗ, nhà ga”.

Ví dụ:

We only had an hour to drive including a 40 min stop for dinner. (Chúng tôi chỉ có một giờ để lái xe, bao hàm 40 phút dừng lại để ăn tối.)It’s time lớn put a stop to gender discrimination. (Đã đến lúc dừng bài toán phân biệt giới tính.)

Những nhiều từ phổ biến đi với stop:

Cụm từÝ nghĩa
Stop off (or over)Ngừng lại, đỗ lại
Stop at nothingKhông ngần ngại thao tác gì để đã đạt được mục đích
Pull out all the stopsCố gắng hết sức để có được mục đích
Stop someone’s mouthKhiến mang lại ai kia giữ im lặng, cần thiết nói được về một điều gì đó
Stop short of sthDừng lại khi sắp nói hay làm một điều gì đó
Put a stop to sthKết thúc vấn đề gì đó
*

Cấu trúc Stop + to lớn V

Cấu trúc stop khổng lồ V được sử dụng khi ai đó tạm dừng việc đang làm để đưa sang có tác dụng một công việc khác.

Cấu trúc


S + stop(s/ed) + to V

Ví dụ:

He stopped to buy a new book. (Anh ấy tạm dừng để sở hữu một cuốn sách.)It’s time they stopped to think about their next destination. (Đã cho lúc họ tạm dừng để suy nghĩ tới điểm đến tiếp theo.)

Cấu trúc Stop + V_ing

Cấu trúc stop V_ing thực hiện khi ai đó ngừng hẳn một hành động nào đó.

Cấu trúc


S + stop(s/ed) + V-ing

Ví dụ:

He stopped drinking alcohol because of his stomach ache. (Anh ấy ngừng hẳn vấn đề uống thiết bị uống có cồn bởi căn bệnh đau dạ dày.)She stopped using plastic bags. (Cô ấy sẽ dừng hẳn việc thực hiện túi ni lông.)

Các kết cấu đặc biệt cùng với Stop trong giờ đồng hồ Anh

Cấu trúcÝ nghĩa
Ví dụ
S + stop + by + N/V_ingGhé thăm một chỗ nào, fan nào đó.Could I stop by Lily’s house on our way home?→ Con có thể dừng lại để ghé thăm nhà đất của Lily bên trên đường chúng ta về công ty không?
S + stop off + N/V_ingAi đó dừng lại để xẹp vào đâu đó khi đã đi bên trên đường.We’ll stop off at the supermarket on our way home.→ họ sẽ tạm dừng để vào nhà hàng ăn uống trên con đường về nhà.
S + stop over + N/V_ingAi đó tạm dừng ở một địa điểm (thường dùng khi đi bằng máy bay).On my way lớn California, I plan to stop over for three days in New York.→ Trên đường tới California, tôi ý định sẽ dừng chân lại 3 ngày sinh hoạt New York.
S + stop up + N/V_ingNgười nào kia thức khuya để làm gì.He often stops up late doing homework.→ Anh ấy liên tục thức khuya để làm bài tập về nhà.
*

Có thể chúng ta quan tâm:

Bài tập cấu tạo Stop

Bài 1: chia động từ vào ngoặc

1. Daniel stopped ________ (work) for them last week.

2. On the way khổng lồ Hanoi, I stopped ________ (look) at a fair.

3. She has stopped ________ (cycle) to lớn work.

4. Anna stopped ________ (wait) for her sister.

5. Jack stopped off ________ (play) at the park on his way home.

6. My sisters stop ________ (go) to school.

7. He stopped ________ (have) dinner at 9:00 p.m.

8. I stopped ________ (look) at the red dress.

9. She stopped ________ (talk) to them.

10. He advises me to lớn stop ________ (smoke).

11. Lily wishes it would stop ________ (rain).

12. My sister stopped ________ (drive) her oto to answer her phone.

13. We stopped ________ (have) breakfast at the station.

14. My aunt stopped the clip ________ (ask) her daughter some questions.

15. The doctor recently told her she should stop ________ (drinking) wine.

Bài 2: Viết lại câu với từ mang đến sẵn

1. Linda!/ Please/ stop/ make/ some noise/ my baby/ sleep.

2. Selena/ should/ stop/ eat/ junk food/ she/ on a diet.

Xem thêm: Cách Chọn Kích Thước Lục Bình Gỗ Nhỏ Thường Được Sử Dụng Nhiều Nhất

3. My brother/ stop/ smoke/ and/ start/ do/ exercise.

4. I/ stop/ talk/ my friend/ when/ the teacher/ come in.

5. They/ hungry/ so/ they/ stop/ have/ a taco.

6. John & Jack/ should/ stop/ play games/ they/ have/ a lot of/ things/ do.

7. She/ stop/ walk/ help/ an old man.

8. Jason/ stop/ drink/ his cappuccino/ because/ he/ in a hurry.

9. He/ can’t/ stop/ dream/ of/ his crush.

10. He/ stop/ call/ to/ his friend/ on/ Telegram.

11. The weather/ cold/ so/ I/ stop/ have/ a hot coffee cup.

12. We/ wish/ she/ would stop/ talk/ we/ want/ some quiet.

13. Why/ did/ he/ stop/ work/ there? The boss/ think/ he/ enjoy/ it.

14. After/ stop/ eat/ a hamburger/ for breakfast/ she/ continue/ with/ her work.

15. When/ Lily/ will/ stop/ ask/ the same questions/ ?/ her boyfriend/ vày not/ know/ the answer.

16. On her way/ the market/ she/ stop/ talk/ her aunt/ for/ a few minutes.

17. Jenny/ never/ stop/ travel/ she/ never/ stay/ in one place/ for/ more than two weeks.

18. She/ stop/ eat/ tomatoes/ because/ she/ allergic/ to/ them.

19. My friend/ stop/ drive/ because/ she/ was/ too tired.

20. My grandfather/ stop/ drive/ when/ he/ 80.

*

Đáp án đưa ra tiết

Bài 1:

1. Working2. To look3. Cycling4. To wait5. Playing
6. Going7. Khổng lồ have8. To look9. To talk10. Smoking
11. Raining12. Driving13. To have14. Khổng lồ ask15. Drinking

Bài 2:

1. Linda! Please stop making some noise. My baby is sleeping.

2. Selena should stop eating junk food. She is on a diet.

3. My brother stopped smoking & started to vị some exercise.

4. I stopped talking khổng lồ my friend when the teacher came in.

5. They were hungry, so they stopped to lớn have a taco.

6. John và Jack should stop playing games. They have a lot of things to do.

7. She stopped walking to help an old man.

8. Jason stopped drinking his cappuccino because he was in a hurry.

9. He can’t stop dreaming of his crush.

10. He stopped to điện thoại tư vấn his friend on Telegram.

11. The weather was cold, so I stopped khổng lồ have a hot coffee cup.

12. We wish she would stop talking! We want some quiet.

13. Why did he stop working there? The trùm cuối thought he was enjoying it.

14. After stopping lớn eat a hamburger for breakfast, she continued with her work.

15. When will Lily stop asking the same questions? Her boyfriend doesn’t know the answer!

16. On her way lớn the market, she stopped to talk khổng lồ her aunt for a few minutes.

17. Jenny never stops traveling. She never stays in one place for more than two weeks.

18. She stopped eating tomatoes because she was allergic to them.

19. My friend stopped driving because she was too tired.

20. My grandfather stopped driving when he was 80.

Trên đấy là tổng hợp lí thuyết, biện pháp dùng và bài bác tập với cấu trúc stop. Các bạn hãy ôn tập tiếp tục để nắm vững dạng ngữ pháp cơ bạn dạng này nhé!